POZITIVNA REVOLUCIJA - O METODI

Pozitivna revolucija je revolucija v razmišljanju in vedenju, v odnosu in naravnanosti, vrednotah in delovanju: da postanemo učinkoviti, uspešni, spoštljivi, sodelovalni, da se nenehno izpopolnjujemo, in da prispevamo skupnosti. Da ne čakamo, se ne izgovarjamo in se ne zanašamo na nikogar drugega – da sami nekaj naredimo in prispevamo k pozitivnim spremembam na pozitiven, konstruktiven in koristen način – najprej pri sebi in potem tudi v našem okolju.

Pozitivna revolucija temelji na petih načelih:
• učinkovitost – zagotoviti, da izvedete to, kar načrtujete.
• konstruktivnost – zagotoviti, da se vse, kar počnete, odvija v pozitivno smer.
• samo-izpopolnjevanje – nenehno povečevanje pozitivne naravnanosti, navad in spretnosti ter sočasno zmanjševanje negativnega odnosa. Vsak posameznik ima možnost in dolžnost, da se izboljšuje.
• spoštovanje – obravnavanje drugih ljudi na spoštljiv način, z upoštevanjem človekovega dostojanstva in pravic.
• prispevanje – vaš osebni prispevek k spodbujanju pozitivne revolucije v vašem okolju.

Pozitivna revolucija v razmišljanju ima svojo energijo in smer. Njeni nasprotniki pa niso drugi ljudje, temveč so to ustaljeni vzorci v naših mislih! Z de Bonovimi metodami in orodji te vzorce lahko spreminjamo na boljše in tako lahko izboljšujemo lastno življenje in svet okoli sebe.

Kaj lahko vi naredite za boljši svet? Kliknite sem, napišite in uresničite!

DOŽIVITE POZITIVNO REVOLUCIJO

KUPITE KNJIGO
PRIJAVITE SE NA PREDAVANJE

ŠEST KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA

KONSTRUKTIVNO IN SISTEMATIČNO

LATERALNO RAZMIŠLJANJE

SVEŽI KONCEPTI, NOVE IDEJE

ENOSTAVNOST V
RAZMIŠLJANJU

ZAČNITE RAZMIŠLJATI JASNEJE

METODA
CoRT

NAUČIMO OTROKE RAZMIŠLJATI - V ŠOLI

KAKO IMETI
USTVARJALNE
IDEJE